Produkt
Objem
Vydatnost
Ztráta při ořezu
%
Šíře spáry
mm
Hloubka spáry
mm
Délka spáry
m