Produkt
Pojemność
Wydajność
Utrata materiału
%
Szerokość spoiny
mm
Głębokość spoiny
mm
Długość spoiny
m